Сключен Договор За Финансиране По Програмата За Икономическа Трансформация Към Националния План За Възстановяване И Устойчивост

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА
ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР

BG-RRP-3.004 „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ“

 

На 10.04.2023 г. „ММ СЕРВИЗ“ ЕООД сключи с Министерство на иновациите и
растежа, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Договор за
финансиране по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за
възстановяване и устойчивост № BG-RRP-3.004-2389-C01 за проект „Технологична
модернизация в предприятието“ по процедура BG-RRP-3.004 “Технологична
модернизация“. Проектът е финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU чрез
Механизма за възстановяване и устойчивост в изпълнение на инвестиция „Програма за
икономическа трансформация“ към компонент „Интелигентна индустрия“ на
Националния план за възстановяване и устойчивост и е на обща стойност 700 000.00
лв., от които 350 000.00 лв. европейско финансиране, с продължителност 12 месеца.

Основната цел на проекта е повишаване ефективността на производствените процеси,
постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и
оптимизиране на производствената верига чрез предоставените безвъзмездни средства.

„ММ СЕРВИЗ“ ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет „Закупуване, доставяне и въвеждане в експлоатация на Лазерна маркираща машина-1 бр., Мобилна маркираща машина с PLC контролер-1бр., Мобилна маркираща машина с вграден PLC контролер-1бр., Маркираща глава с контролер (PLC контролер)-1 бр. , Заваръчен апарат с вграден PLC контролер-1 бр., Машина за индукционно нагряване-1 бр., Електрически високоповдигач-1бр. , Песъкоструен кабинет –инжекторен тип за бластиране на изделия от неръждаема ламарина със стъклена перла и автоматично събиране на абразива–1 бр., Автоматична система тип„скрапер“ за събиране на минерален абразив изработена от неръждаема стомана-1 бр. , Автоматична лентоотрезна машина-1 бр.

състояща се от десет обособени позиции:“,

  • Обособена позиция 1Лазерна маркираща машина-1 бр.

  • Обособена позиция 2– Мобилна маркираща машина с PLC контролер-1 бр.

  • Обособена позиция 3-Мобилна маркираща машина с вграден PLC контролер-1 бр.

  • Обособена позиция 4– Маркираща глава с контролер (PLC контролер)-1 бр.

  • Обособена позиция 5– Заваръчен апарат с вграден PLC контролер-1 бр.

  • Обособена позиция 6– Машина за индукционно нагряване-1 бр.

  • Обособена позиция 7– Електрически високоповдигач-1бр.

  • Обособена позиция 8– Песъкоструен кабинет–инжекторен тип за бластиране на изделия от неръждаема ламарина със стъклена перла и автоматично събиране на абразива –1 бр.

  • Обособена позиция 9-Автоматична система тип„скрапер“ за събиране на минерален абразив изработена от неръждаема стомана-1 бр.

  • Обособена позиция 10– Автоматична лентоотрезна машина-1 бр.

Процедурата се провежда съгласно договор за финансиране по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост № BG-RRP-3.004-2389-C01 за проект „Технологична модернизация в предприятието“.

Срок за подаване на оферти: 07.08.2023 г. – 14.08.2023 г.

Документите може да изтеглите тук:

1. Договор доставка ОП 1_ММ Сервиз

2.Договор доставка ОП 2_ММ Сервиз

3.Договор доставка ОП 3_ММ Сервиз

4. Договор доставка ОП 4_ММ Сервиз

5. Договор доставка ОП 5_ММ Сервиз

6. Договор доставка ОП 6_ММ Сервиз

7. Договор доставка ОП 7_ММ Сервиз

8. Договор доставка ОП 8_ММ Сервиз

9. Договор доставка ОП 9_ММ Сервиз

10. Договор доставка ОП 10_ММ Сервиз

11. Техническа спеcификаcиq_ММ Сервиз

12. Декларация ЕИК_ММ Сервиз

13. Декларация_кандидати_ММ Сервиз

14. Изисквания_оферти_ММ Сервиз

15. Оферта_ПМС 80_ММ Сервиз 

16. Приложение 2 Общи условия

17. Примерна методика за оценка_ММ Сервиз

18. Публична покана_ММ Сервиз

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––
Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от „ММ Сервиз“ ЕООД и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Министерство на иновациите и растежа.
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

8 + 11 =