Сключен Договор За Финансиране По Програмата За Икономическа Трансформация Към Националния План За Възстановяване И Устойчивост

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА
ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР

BG-RRP-3.004 „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ“

 

На 10.04.2023 г. „ММ СЕРВИЗ“ ЕООД сключи с Министерство на иновациите и
растежа, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Договор за
финансиране по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за
възстановяване и устойчивост № BG-RRP-3.004-2389-C01 за проект „Технологична
модернизация в предприятието“ по процедура BG-RRP-3.004 “Технологична
модернизация“. Проектът е финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU чрез
Механизма за възстановяване и устойчивост в изпълнение на инвестиция „Програма за
икономическа трансформация“ към компонент „Интелигентна индустрия“ на
Националния план за възстановяване и устойчивост и е на обща стойност 700 000.00
лв., от които 350 000.00 лв. европейско финансиране, с продължителност 12 месеца.

Основната цел на проекта е повишаване ефективността на производствените процеси,
постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и
оптимизиране на производствената верига чрез предоставените безвъзмездни средства.
–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––
Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от „ММ Сервиз“ ЕООД и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Министерство на иновациите и растежа.
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

2 × 5 =