Налично

Машина за клипсоване в пликове, торби на плодове и зеленчуци

Опаковъчна машина  предназначена за  запечатване с клипсчета на  селско-стопански  продукции (плодове, орехи и др.) в пакети, ръкави и др.
  • компактност и простота на експлоатация;
  • предлагат се два модела:
  1. първия – запечатването става ръчно със силата на оператора
  2. при втория модел – процеса е пневматичен