Налично

Ледогенератор за люспест лед 700 кг.

Ледогенератор за люспест лед 700 кг.
Професионална машина за производство на люспест технологичен лед

Производител:   Германия

  •  произвежда твърдо замразен и сух лед с температура – 7 / – 8 ° С
  •  Управлението се  състои то цифрово – програмен дисплей.
  • Гаранция – 1 година, следгаранционно обслужване
  • Предлага се доставка на ледогенератор по зададени параметри