Налично

Пароварилна кабина UK01Е-H

Универсална електрическа пушилна камера HYBRID
Модел: UK01E-H

Техническа характеристика:

Универсалната пушилна камера HYBRID представлява универсално технологично устройство, предназначено за топло опушване на месо и месни изделия, както и за студено опушване, сушене и зреене на термично обработени и необработени месни продукти. Цялото съоръжение е произведено от неръждаема стомана.
Устройството е идеално и за обработка на риба, сирене, тофу.

Устройството може да работи в следните режими:

1.) Пушилня за термична обработка и опушване на месни продукти

Устройството работи като стандартна пушилня за опушване и термична обработка на меки и нарязани месни продукти или като готварска камера, позволяваща готвене на пара на месни продукти в непропусклива опаковка (полиамид). Изсушаване повърхността на продуктите в този режим на устройството се осигурява както при класическата пушилня, чрез комбиниране на интензивен въздушен поток и по-висока температура.

2.) Пушилня за ферментация и опушване на термично необработени месни изделия

Уредът се използва за ферментация и опушване на термично необработени месни продукти (колбаси, сурови салами, сушено месо и бекон). Изсушаване повърхността на продуктите в този режим на устройствотосе постига чрез кондензация на водната пара, съдържаща се в циркулиращия въздух. Продуктите се опушват под въздействието на студен дим.

3) Сушилня и камера за зреене

В  този режим устройството се използва за сушене и узряване на продукти без термична обработка (колбаси, сушени меса, бекони, сурово-сушениколбаси) или сушене и узряване на термично обработени месни продукти.

Пушилнята се състои от следните части:

  1. Климатизатор

б) Вентилатор

в) Генератор на пушек

г) Изпускателни тръби

д) Всмукателна тръба

е) Подаване на чист въздух и отвеждане на пушека

ж) Миялно устройство

и) Контролна електроника

й) Разпределително табло

к) Корпус на пушилната камера

  1. Климатизаторът осигурява обработка на циркулиращия въздух за поддържане на изискваната температура и влажност в пушилнята. Климатизационният модул има конструкция на шкаф и съдържа неръждаем охладител със спирални ламели, спирални електрически нагреватели, овлажнителни и измиващи дюзи, сепаратор за капчици и тръби за отвеждане на излишната вода и кондензат.

Охладителят осигурява понижаване на температурата и влажността в климатизираното пространство. Водата при кондензирането се отвежда през сепаратора за капки в тръбата за оттичане на кондензата.

Нагревателните спирали компенсират топлинните загуби при сушенето, респ. изтичане на  топлина от климатизираното пространство. Овлажнителните дюзи създават водна мъгла, която при нужда увеличава или поддържа влажността на въздуха на желаната стойност. Източник на охлаждане е / не е включен в доставката.

б)  Вентилаторът засмуква въздух от климатизатора и го изтласква в изпускателната тръба. Чрез промяна на оборотите на вентилатора, която се активира от честотния преобразувател, е възможно да се променя мощността на вентилатора и с това да се променя скоростта на въздушния поток в климатизираното пространство. Това влияе върху интензивността на процеса на сушене в пушилнята. Оптималната настройка на въздушния поток за отделните видове продукти гарантира изискваното качество на процеса на опушване, зреене и сушене.

в) Генераторът на пушек произвежда необходимото количество пушек за процеса на опушване. Пушекът се създава чрез непълно изгаряне на дървесни стърготини. Генераторът на пушек е автоматично устройство, управлявано от собствена система за управление. Системата за управление осигурява запалването, контролира процеса на горене, осигурявазагребване и подаване на стърготините до огнището, управлява клапите за пушека и подаването на въздух, вентила, който регулира подаване на въздух за горенето, гасенето в случай на изгаряне. Пушекът от генератора се отвежда към вакуумната част на климатизатора и оттам към пространството на камерата.

г) Изпускателните тръби с отвори осигуряват равномерен поток на въздуха в климатизираното пространство. Въздухът от изтласкващата част на вентилатора се отвежда през смесителна клапа в двете изпускателни тръби. Смесителната клапа циклично насочва протичащия въздух към дясното или лявото отклонение на изпускателната тръба.  С плавната промяна на количеството протичащ въздух към отделните разклонения на изпускателната тръба се променя плавно скоростта на протичащия въздух в отворите на изпускателната тръба. С това се осигурява еднаква средна скорост на циркулиращия въздух в цялото климатизирано пространство.

д) Смукателната тръба отвежда въздуха от пространството на пушилнята към климатизатора. Засмукващите отвори отстрани на смукателната тръба са разположени по такъв начин, че да се постигне еднакъв обем на всмуквания въздух по цялата дължина на пушилнята.

е) Вкарването на свеж въздух и изсмукването на пушека осигурява смяна на въздуха в климатизираното пространство. Засмукваният свеж въздух се вкарва в климатизатора, а  излишният въздух от пушилнята се отвежда през тръба от вакуумната част зад вентилатора. Смяната на въздуха в камерата се регулира от пневматични клапани. Смяна на въздуха в камерата протича периодично.

ж) Миялното устройство се използва за измиване на вътрешните части на технологичното устройство. Състои се от съд за почистващ разтвор, помпа, тръби за измиване и дюзи. Процесът на измиване започва с нагряване на технологичното устройство до 25oC, следвавпръскване на детергента и въздействието му в няколко цикъла и накрая устройството се изплаква с вода. Външните части на технологичното съоръжение и пространството на камерата се измиват ръчно.

и) Целият технологичен процес в камерата се управлява от система iRauch.
С датчицисе измерва температурата и влажността в пушилнята. Въз основа на необходимите стойности за температура и влажност, въведени в програмата, системата контролира регулационните изходи за отопление, охлаждане и овлажняване. Ако е необходимо, задейства генератора на пушек. Контролира мощността на вентилатора с помощта на честотен преобразувател. Чрез управление на клапаните за чист въздух и отвеждане на пушек, осигурява обмяната на въздух в пушилнята.

В посочения интервал от време пропуска вода в психрометъра за овлажняване .
С цифрови входове контролира налягането на водата, състоянието на свръхтоковата защита на двигателя, клапаните, релета за работата на честотния преобразувател.При измиване осигурява контрол на всички изходи на миещото устройство.Системата за управление се доставя или в отделно разпределително табло, или като част от електрическо разпределително табло.Регулирането на системата за управление е решено с помощта на контактен дисплей. Подробното описание на функциите на системата за управление е част от техническата документация.

й) Модулите на контролната електроника и всички елементи за управление и безопасност на електрическите вериги се намират в електрическото табло.Таблото е поставено на стена близо до климатизатора. Схемата на свързване на разпределителното табло е част от техническата документация.

к) Корпусът на пушилната камера е произведен от отделни сегменти – панели. Самият монтаж на корпуса се осъществява от отделни панели на мястото на инсталирането. Отделните панели могат да се пренесат през обикновени врати, не е необходимо да се подготвя монтажен отвор с големи размери. Панелите са изработени от неръждаема стомана (1.4301, X5CrNi 18-10, AISI 304). Топлоизолацията се осигурява от полиуретанова пяна, стабилизиранатермично и под налягане в специално устройство.

Отвеждането на пушека от устройството трябва да бъде свързано към комин, осигурен от инвеститора в съответствие с приложимите разпоредби.

Описание