Налично

Вакуум тумблер Рюле

Различна вместимост – 100 – 200-300-600 литра

  • Изцяло неръждаема машина
    Автоматично накланяне на резервоара;
  • Изпразване в количка тип „Ласка”;
  • Изцяло заварена конструкция без прорези, спомагаща за по-добра хигиена и почистване;
  • Вместимост на резервоара –различна;