Налично

Винкел Волф 200 мм.

10,000.00€/ БЕЗ ДДС

АВТОМАТИЧЕН ВИНКЕЛ ВОЛФ

Диаметър: 200 мм.

Капацитет: 3000 кг. на час.

Машината е с 2 подаващи шнек и 1 работещ.

Има и опция да се монтира към нея Сепариране глава за отделяне на месото от костите.

Цена: 10000 евро без ДДС

Сепариращата глава за отделянето на костите от прата – 5000 евро.

Описание